Untitled document


Provádíme revize vyhrazených elektrických zařízení a to výchozí, pravidelné i mimořádné:

 

- revize elektrických zařízení nízkého napětí (do 1000 V)

- revize elektroinstalací rodinných domů, bytů, průmyslových objektů, škol, kancelářských budov, výrobních hal.

- revize elektrických přípojek nízkého napětí.

- revize staveništních rozvaděčů a prozatimních elektrických zařízení na stavbách

- revize systémů ochrany před bleskem a přepětím (hromosvodů).

- revize elektro spotřebičů (spotřebiče informační techniky a spotřebiče pro domácnost)

- revize elektro nářadí